NE HAGYD KI A LEHETŐSÉGET........................

VIDA IVAN HONLAPJA

szem1.jpg

->

JÓSLÁSOK-ÁLOMFEJTÉSEK

"Álom:játék,mint az élet...
Néha komolyra fordul a játék.Az élet is az álom is "

ÁLMOK MEGFEJTÉSE:

  ABAPOSZTÓ:Ha viseled:kényelem,nagykanál és puha ágy vár rád.Ha látod nem sok jót jelent.

ABÁLNI:Örömöd szennyes-újholdkor nőknél ártalmas

ABA KIRÁLYT LÁTNI,VAGY VELE BESZÉLNI:Gazdag ember barátsága

ABLAKOT LÁTNI:A vád alól felmentenek,szabadulás rabnak.Holdtöltekor:nőknél-szerelem.
 

ABLAKOT NYITNI:Hideg időjárás.Vízöntő havában:nagy hó
 

ABLAKZÁR:Szószátyárságod miatt megszidnak.
 

ABLAKON KINÉZNI:Vendéged elmarad.Szent Mihály napján:hosszú tél,szélvész

ABLAKBÓL KIMÁSZNI:Ne menj a vásárra,mert elkötik a lovad.
 

ABLAKBÓL KIESNI:Veszedelembe rohansz.
 

ABLKOT TÖRÖTTEN LÁTNI:Halaszd el utazásod.Bak havában:nagy szerencsétlenség.

ABLAKRÁMÁBA ÜVEGET ILLESZTENI.Ellenségednek beverik fejét.

ABLAKFA:Nőnek pletykát,férfinak hazugságot jelent.

ABORTÁLNI:Ne higgyj a csábítónak.Holdtöltekor:ballépés.

ABRAK:Betegnek egészséget jelent.
ABRAKOS TARISZNYA:a gazda bánkódik,más:hamis hírt kap.Oroszlán havában:hosszú ősz.
ÁBRAHÁM ŐSAPÁT LÁTNI:Családodban boldogság;asszonynak gyermeket is jelent;lánynak közeli házasság;
megszaporodik családod.Ez az álom jelenti még a hetedik gyermeket is.Újholdkor:megholt apád vár a másvilágon.
ÁBRÁZAT,ARC:Szép arcot látni:szórakozáa,öröm,bál,lakodalom közelségét jelzi
Mosdatlan,rút arc:Súlyos gondokkal görnyeszti vállad.
Eltakart arc:gonosz titkok birtokosává tesz.
Saját arcod a tükörben:nőnek irigységet,bosszúságot jelent,lehet készülődni hosszú betegségre,férfiaknak peig kívánsá
guk teljesedik.
Vízben látod arcod:nőknek leánykát,férfiaknak fiucskát igér az álomfejtő.
Gyönyörű idegen arcot vízben látni:hosszú életet,nagy szerencsét jelent,ugyanott a csúf és sárga arc-közelgő
halálod hírnöke.Ha sápadt az arcod:betegség csoszog küszöbödön.
Festett arc látása:asszonynak,ha neki magának nincs szüksége festékre,igen jót jelent-míg férfiakat pletykába gyanúba
kever.
Ábrázatot mosni:megbánod,hogy nyíltszívű voltál.
Ábrázatot szépen rajzolni:legényt a lánynak.szép szeretőt legénynek,özvegyasszonynak kérőt hoz.
Arc,amely gyermekkorunk óta nem mutatkozott előttünk a valóságban:u.csak szerencsétlenséget mutat.
Apa arca:bánat;Anya arca ha nő látja:elégedetlenség a szerelemben
ABRONCS:Hordón:sgítő kéz.Kádár álmában:szzükség,míg a vincellér sok tennivalóra készülhet.Törött abroncs

rossz hírt görget házadba.Mérleg jegyében abroncsok (épek):jó szüretet,(töröttek) silány  szüretet jeleznek.

ABROSZ:Mérgelődéssel telik el a napod,mert önmagadban csalódtál.A tépett abrosz titok tudójává tesz.Mig a
tiszta abrosz nagy örömet igér.Ha szennyes abroszod ,vigyázz rágalmazóidra.Abroszt lengő szélben akasztani
,asszonynak vidámságot jelent.Újholdkor:az abrosz nagy szelet is is jelez.Kos jegyében:virágos szép tavaszt

ACÉL:Talpaltass csizmát,mert  utazást mutat álmod.De ne csodálkozz,ha veszekedésbe keveredsz.
ÁCS:Tűzvész,vihar veszedelem harsogása jár az álombeli áccsal.Vigyázz padlásodra.
Holdtöltekor:építkezés
ÁCSOROGNI:Szégyen mossa arcodat
Adakozni:Szegény embernek adakozol:költekezés váratlan kiadás vár rád
Adó:Ha kapod:nehéz munka vár rád;ha fizeted:csinos nyereség mutatkozik vállalatodban
Adóssá lenni:Betegnek halál,egészségesnek gonosz indulat.Kántorbőjtben adóssá lenni:régen látott vendég jön.
Nyilas havában:csendes tél,közeli tavasz
ADÓSSÁGBÓL ÉLNI.Vándorlegény jön fedeled alá,
aki égő pipával alszik a szalmában
ADÓSSÁGOT FIZETNI:betegnek egészség.Újholdkor:szegénység.Mérleg havában:Viharos,zord ősz,károd lesz a
gazdaságodban,korán hozd rendbe a szánt.Szent András napján: változás az árendában.Ádventben:ha adósságod
ezüstpénzben fizetted:hosszú életkor.
ADÓSSÁGOT MEGKAPNI:A szél kibeszéli dolgaidat.

ADRIAI TENGERT LÁTNI:Szeles idő.Rövid ősz,hosszú tél

ÁFONYÁT ENNI:Lakodalomba hívnak.

AFRIKÁBA MENNI:Legtitkosabb kívánságod váratlanul teljesül,de nagyon megbánod

ÁG:Őrizkedj az álbaráttól,zöld és virágos ág-szükség,gond,rossz esztendő,ágat letörni:civakodás a háznál-ágon ülni:vigyázz jövedelmedre,mert hamis utakra téved,zöld ág tél havában:régi szeretőt jelez,újholdkor,száraz vékony ág azt jelenti:kisértet jár a házban,s rövidesen látni fogod,sok ág Szent Mihály napján:veszekedést jelent a szolgákkal és szolgálókkal

AGANCS:Megcsalnak,kinevetnek,hátad mögött kigúnyolnak
AGÁR:Vadászembernek jó jel;másnak hasznot igér
AGARÁSZNI:Tilosba tévedsz
AGGASTYÁN:Állandó folytatása mulatságos életednek
AGGLEGÉNY:Szerény szerencse
AGGODALOM:Betegnek változás,egészségesnek öröm
Ágy:Ágyat látni: fiataloknak házasság,-öregeknek váratlan öröm és vígasság
Ágy üresen és nyitva:haláleset
Ágyban aludni:restség vagy gyengélkedés
Ágy rossz és piszkos:családi szerencse
Ágyat égve látni:baj
Ágyat ékesítve látni:hű házastárs
Ágyat venni.szegénynek költekezés,gazdagnak szegénység
Ágyláb:ellenség,vigyázz feleségedre!
Ágymelegítő:házasság

Ágynemű:nyugalom,némelykor betegség.ha fehér az ágynemű:egészség,ha színes:időváltozás
Ágyneműt mosni:takarékosság,mással mosatni:pazarlás.Szennyest látni:szégyen vagy szerencsétlenség
Szennyes ágyban feküdni:veszélybe jutsz
Ágyat áthúzni:üres lesz kamrád
Ágyat szellőztetni:jólét,amely miatt szégyenkezel
Ágyban látni valakit:házasság
Ágyból kikelni:egészség
Ágyasházba rekeszteni:veszedelem
AGYAG:Szerencse tart stációt házadnál
AGYAG ÉS SÁR:Betegség lappang ágyad körül.Akiknek mesterségükhöz tartozik az agyag:azoknak szerencse
AGYAGGAL DOLGOZNI:Jólét.Disznótorba mégy ha tél az idő
AGYAGBÁNYA:Harag piroslik homlokodon
AGYARr:agyar jegyez erőszaktételt
ÁGYÉK:Ha fáj:váratlan meghívás.Sovány ágyék:üres kamra;kövér ágyék: gyermekáldást igér
AGYON NYOMNI VALAKIT:perbe kerülsz rokonaiddal
AGYONSZÚRVA LENNI:Szzükség,gond,éhség,a bibliai három pajzsos emberek jönnek látogatóba
AGYONÜTNI VALAKIT:Légy mértékletes ételedben,italodban
ÁGYÚT LÁTNI:Újdonságot hallasz
ÁHITAT:Javadra szolgál a keddi nap
AJAK:Udvarló jön a házhoz;ha piros és szép az ajak:csókot kapsz;ha sápadt:rosszat mondanak rólad
ajak ha vastag:csúfság ér;ajak ha vérzik:csalódás szerelmedben
AJÁNDÉK: Nőnél:kedvest szerez;ajándékot kapni:kellemetlenséggel küzdesz,óvakodj az ajándékozótól!
ajándékot adni:nagy örömed és szerncséd lesz,talán megházasodol
 

AJAK:Udvarló jön a házhoz;ha piros és szép az ajak:csókot kapsz;ha sápadt:rosszat mondanak rólad,
Ajak ha vastag:csúfság ér;ajak ha vérzik:csalódás szerelmedben.
AJÁNDÉK:Nőnél:kedvest szerez;ajándékot kapni:kellemetlenséggel kűzdesz,óvakodj az ajándékozótól.
ajándékot adni:nagy örömed és szerencséd lesz,talán megházasodsz.
újholdkor:az ajándék egész biztosan új pénzt jelez erszényednek;Szent Mihály napján:kiadás
Kántorbőjtben:betegség;kedden ajándékkal álmodni:rossz szomszédság.
Húsvét hétfőn az ajándék:vőlegényt jelez a lánynak;húsvét keddjén:szerelmi bánat

AJÓKÁT ENNI:pénzt pazarolsz
 

ÁJTATOSSÁG:Jóhiszeműség.Ájtatos nőt látni:hűséges hitvestársad javadra gondol,ájtatos pap:barátod tévútra

vezet;ájtatos apácát látni:boldog szerelemben lesz részed.
 

AJTÓ:Nyitott:közeli látogató;csukott:valami tervedről lebeszélnek az üres fecsegők;törött ajtó:családi perpatvar;

ajtócsikorgást hallani:váratlan vendégség és kellemetlenség
Nyitott ajtó,amelyre félelmetes,idegen ember szemünk láttára felakasztja magát:balszerencse.
Ajtó,amelynek zárjáról idegen ember viaszmintát vesz és nekünk támad:asszonyi hűtlenség,udvarló jegye
AJTÓNÁLLÓ:Szolgaságba jutsz;ajtónálló a királynál:nagy úrral lesz dolgod.
ÁJULNI:Betegség;ájult nőt látni:kacérságot tapasztalsz
AKÁCFA:Légy elővigyázatos!;akácfa levél kalapra tűzve:jó kedved lesz;ha földre hullott:szegénység;
akácfára mászni:pajkosság
AKADÁLY:Baljóslat
AKARATOSSÁG:Szeretőd tilosban jár
AKASZTÁS.Ha akasztani visznek,de csak a fejedet vennék és te elrejteznél az emberek között:a te irigyeid elvesztenének,ha más jámbor barátaid nem fognának melletted
AKASZTÓFÁT LÁTNI:szerencse;ruhát akasztani a padláson:pihenő;felakasztanak és megvernek:asszonyi hűtlenség
AKNA:Nehéznek gondolt munkádat sikerrel elvégzed
AKÓL:Nemsokára meglopnak;akolban lenni:megöregszel;születni:üdvösség;akólt tisztítani:jól gazdálkodsz
ALABÁRD:Verekedésbe keveredsz
ALABÁSTROM.Új barátot,barátnőt találsz
ÁLARCOT LÁTNI:kárt szenvedsz,veszekedésbe kerülsz;farsangkor:tánc
ALAGÚT:Titokra jössz
ALÁÍRNI:(nevet):pereskedésbe keveredsz;Katalin nap után:farsangolni mégy,adósságba,esetleg rossz há-
zasságba keveredsz;újholdkor írást adni:rossz;várd meg a következő napot,amíg megérik elhatározásod.
ALAMIZSNA:adni:megelégedett jövő.áldás,tisztesség,gazdagság;kapni:megszégyenítés,becsületbe gázolás.
elfogadni:keményszívűséget jelez.
ALATTVALÓNAK LENNI:öröm;u.ez,ha nagy úr álmodja:betegség
ALÁZATOSSÁG:magaslatra jutsz.
ALÁMERÜLNI VÍZBEN:titkot tudsz meg;alámerülni és látni:értékes ajándékot remélsz.
ÁLDOZAT:Jó egészség,öröm;áldozatot hozni:szép jutalmat remélhetsz munkádért;kierőszakolni:nagy kellemetlenség
ÁLCA:óvakodj az édeskés szavaktól,álca ha a lábadnál a földből bújik elő:elcsábítanak;ha lány álmodja:veszélyben
az erénye
ÁLDÁS:ADNI:jelentősége hűség és szerencse;áldást kapni paptól:járványos betegségbe esel amely betegségben sokan elpusztulnak a városból;
ÁLDOZNI:öröm.Gazdának bő termés,szegénynek nélkülözhető kiadás
Áldozati bárány:alkalmad lesz szükséget,szegénységet enyhíteni.Áldozó pap:jó;áldozást inni:megcsalnak
ALFÖLDRE MENNI:Csendes élet
ALÉLNI:Betegnek nem jó;egészségesnek:gyönyörnek lesz mulatsága;elalélni látni:ismeretlentől jót kapsz;nagy aléltság:
reménybeli örökségedet más örökli;kis aléltság:gyönyörben lesz részed egy nőtől
ÁLHAJ::Keserűséget szenvedsz;álhaj máson:becsület
ALKONYAT:Csendes,jó reménység;alkonyatban sétálni:szerelmi viszony;érkezni:egy idegen városba:betegség
ALKU:Légy óvatos;a német álmoskönyv szerint:jó egészség
ALKUDNI:Veszekedés,nagy haszon;alkuvásból engedni:károd lesz
ÁLL:(ARCON)Ha kövér:jó;ha ösztövér:gonosz
ÁLKULCS:Meglopnak
ÁLLNI:Igaz utaidon szerencséd lesz
ÁLLVÁNY:Ne légy ingatag;állványt látni:újdonságot hallasz;állványt építeni látni:légy óvatos vállalkozásodban
ÁLMODNI:Csalódás
ALMA:Öröm és egészség
Álmoskönyvet olvasni:Örömteljes dolgokat hallasz
ALSÓRUHA:BETEGSÉG;ALSÓSZOKNYÁBAN JÁRNI:(ha fehér a szoknya:közeli gyermekáldás;ha színes:közeli szerelem)
ha férfi álmodik alsószoknyával:nővadászatot jelez
ALVÁS:öröm;nyugtalan alvás:gond;alvó embert látni:megpirongatnak;alvajáró:veszély
ALUDNI ÁGYBAN_jólét;szabadban:zavaros idők;aludni házon kívül:nagy kellemetlenség;ha saját magunkat látjuk alva:
üzleteid jól sikerülnek;mást aludni látni:sok munka;anyával aludni:bujaság
ALUDTTEJ:Gazdaságodban nyereség
ALUDT  VÉR:Betegség
ALVÓPAD:Hnyagság
AMERIKÁBAutazni vagy ott lenni:Szavadat meghallgatják a többiek;amerikai emberrel beszélni:dicséret;amerikában
lakni:hasznos munka vár rád
AMAZONT LÁTNI:Szerencsétlen házasság
AMETISZT KŐ:Tolakodásban lesz részed
ÁMÍTÁS:Pénzt nyersz
AMULETT_Kegyes lesz hozzád sorsod,nyereségben lesz részed
ANANÁSZ:Csalódás;ananászt enni:jó kilátás;ültetni:nyereség
Angyalországban lenni:sok kiadásod lesz;angol embert látni s vele beszélgetni:kereskedésedben szerencse kisér
ANGOLNA:óvakodj a csalástól;angolnát enni:rágalmazónak hitelt ne adj;angolnát fogni:kedvteljes mulatság
ÁNIZS:Hosszú élet;ha bába álmodja:közeli munkája lesz;másnál:változás az egészségben
ÁNGY:Civakodás a rokonok között;ángyoddal hálni:szégyen,civakodás;ángyoddal kocsin utazni rossz időben:
szerencse;napsütésben:titkaid idegenekre bízod;ángy esőben:védelem a rossz napok ellen;ángy kifordított szoknyában:farsangot jelez.
ANGYAL:Szerencsés szerelem;látni: váratlan segítség és nagy öröm;vele beszélni:utálatos és gonosz dolgok várnak rád
ANGYALLÁ LENNI:Atyádfia meghal
ANYA:édesanyát látni:ajándék;Édesanyát holtan látni:öröm
ANYÓS:jobb,mint a híre
APA:Boldog családi élet;saját apát élve látni:egészség;apát halva látni:bűn és szégyen.
Halott apát elevenen látni:újdonságot hallasz;ha tanácsot ad a holt:ucsak nagy újdonság
Apa,ha megházasodik:elérsz egy hivatalt,amelyre vágyódsz;betegnek látni az apát:ajándékot várhatsz
ÁPOLÓNŐ:Reménység
APÁCA:Őrizkedj a titkos fájdalmaktól
APÁCÁVÁ LENNI:Hútlenség a szerelemben
APÁT URAT LÁTNI:Vendégségbe hívnak;dorbézolásba esel;apátot áldás közben látni:előrehaladsz pályádon
APÓS:Ha öreg:feleséged változásnak néz elébe
APOSTOLT LÁTNI:Véleményed révén haszonhoz jutsz
ARAB:Felvilágosítanak egy tisztességtelen dologról
ÁRADÁS:gond,nagy felindulás;betegnek:nem jó;egészségesnek:bosszúság
ÁR:árral szúrni v.kit:vigyázatlanság,ne engedd magad elámítani
ARANY:Nem mind arany ami fénylik,külső csillogás  mögött,belső éetéket keress;aranyat látni:csalás,néha kis haszon
arannyal dolgozni:kár;arany ha tied:jót jelez;arany karkötő:kedvesedről jó hír;aranyhal:éhség
ARANY RUHÁT VISELNI:Tisztességes dologban lesz részed
ARATÁS:Áldás;aratáson lenni:kívánságod közeli jövőben teljesül
ÁRBÓC:Egészség,jólét;árbóckosárban vadlibákat látni:kalandod lesz
ÁRENDÁS:Rossz vásár;árendással alkudni vagy pörölni:veszteség
ÁRNYÉK:Árnyékodat látni:gyümölcsöző munka;betegnek biztos javulás;árnyékban heverni:jó dolog;árnyékban menni:utazás
ÁROK:Ártani akarnak
ÁRPA:Fáradozásod jutalmat nyer;árpát enni:egészség;árpát aratni:hosszú életkor;árpaliszt:szomjúság,
árpadara:sorsod jobbra fordul;árpaőrlés:civakodás.
ARTICSÓKA:Enni:hiábavaló útra mégy
ÁRÚ:Nagy vagyon szerzel;árut eladni:gondjaid szaporodnak;árut kéz alatt eladni:jelentékeny nyereség
ÁRULKODNI:Szégyen;árulót elfogni:bíróságnál lesz dolgod
ÁRULNI:Valakin segíteni fogsz
ÁRVA:Gyermektelen házasságban gyereket jelez;gyermekesben:öröm;árvaház:hivatalba nem választanak;árvagyermek:ínség;árvaházban lenni:segítség a szükségben
ÁRVERÉS:Vagyoni veszteség;látni:fájdalom vagy árvíz
ASSZONY:Ha ismerős:új gond;öregasszony;szerelmeseknek jó,különben gyanus;szivesen látott asszony:szórakozás;asszonnyal beszélni:vigyázz titkos viszonyaidra,mert megbánod;hajadonfővel asszonyt látni:halál az atyafiságban;asszony aki sír:jó idő;nagyanya,anya,leány,ha neved kiáltozzák:nagy nyugtalanság
ÁSVÁNYT KERESNI:Fáradtság;árulni:becsvágy;ásványvizet inni:gyógyulás
ASZALT SZILVA:Egészség,vagy öregember
ASZÚBORT INNI:harag;eladni:üzérkedés;aszúszőlő:drágaság
ASZTAL:asztalt látni:öróm;asztalt teríteni:jólét;leszedni:kikerül a szerencse;asztal minél nagyobb:annál nagyobb a jövedelem,amelyhez elérsz
ASZTALOS:Mulatság,úriemberekkel kerülsz össze;asztalosinas:ügyesség;asztalfiók:titok
asztalosmunkát végezni:haszon
ATLASZ-RUHÁBAN JÁRNI:Gazdagság;atlaszruha máson:nagy hír;atlaszszalag:hízelgő barátok;atlasz(térkép):utazás
atlaszt tépni:rossz jövő;atlaszt venni:légy takarékos
AVAR:Szerencsés időjárás;avarban járni,szomorúnak lenni,öregasszonyt látni:gonosz
AVAS:Rosszat jelez
ÁZTATÁS:Rágalom;kendert áztatni:bűnbocsánat
ÁZSIÁBA MENNI:Megismerkedsz valakivel,és szerelmes leszel belé;ázsiai enbert látni és vele utazni:akadály törekvéseidben
BAB:Házi jólét
BABONASÁG:Neveletlen emberekkel lesz dolgod
BABA:Fiataloknak:szórakozás;felnőtteknek:harag;öregeknek:bánat,szomorúság;babával játszani:szerelmasek között
nézeteltérés;babajáték:csalódás;babaszoba:sok gyerek;babát kisgyermeknek ajándékozni:szerelem
babát felnőttnek adni:rossz jel;babatündér:szemfényvesztés
BÁBA:Őrizd titkodat
BABÉR:Összeveszés;babért látni:kellemes emlék;babérlevél:új ismeretség fiatal nővel;babérvirág:vágyaid teljesülnek;babérkoszorú:ünnepély
BÁCSI:Családi civakodás
BÁDOG:Becsmérelnek;fehér bádog:pénzveszteség
BADARSÁGOT ÁLMODNI:Szerencse
BAGARIA:Hideg idő
BAGOLY:(kiáltani,hallani):Harag és betegség;baglyot éjjel huhogni hallani::dögvész;baglyot fogni:szemrehányás;
látni:meglopnak
BAGZÁS:Vadásznak szerencse,másnak kár és szégyen
BÁGYADTSÁG:Ingerültség,veszekedés;bágyadt nőz látni:kedves vendéged lesz;bágyadt férfi:elhagyottság
BAJ:örömet jelez;bajban lenni:nemsokára megkönnyebbülsz;bajt háton vinni:gonosz;bajt szóval vinni:harag
BAJUSZ:Látni:pirongatás;bajusz:egészség;bajusz ha kunkorodik:szerencse a szerelemben;bajusz ha asszony álmodja:férje szereti;ha lány:közeli házasság;terhes nő:fia lesz
BAK:Látni:ostobaságot követsz el;öklel a bak:könnyelműség;szaladó bak:akadály;bakot lőni:gazdagság vár rád;bak,ha szarvaival feléd közeledik:megpróbálnak megijeszteni;bakot legelni látni:ellenség
BAKA:Kellemetlenség;bakák:drágaság
BAKONYBAN JÁRNI:Sógornőd férjhezmegy;tüzet rakni:tömlöc
BAKANCS:Enyhülés;bakancsos katona:honvágy
BAKÓ-LÁTNI:Kellemetlenség,zálogolás
BAL:Jó gészség;balra mutatni:nehézség
BÁL:bálba menni:szórakozás;bált látni:eljegyzés;bálban táncolni:közeli kézfogó;báli ruha:betegség
BALETTHÖLGY:Felesleges kiadás;balettet látni:csalódás;balettben táncolni:szerencsés utazás
BALTA:légy óvatos;pásztornál:kár;másnál:változás
BALZSAM:Betegnek hamarosan gyógyulás;másnak:jó jövő;balzsamillat:tevékenység
BAMBUSZ:Veszedelem
BANDZSA EMBERT LÁTNI:Félreértés,gyűlölet
BANKÓ:nAGY ÖRÖM ÉR,SZERENCSÉS VÁLLALKOZÁS;BANKÓT GYÁRTANI:Gonoszság;bankót sokat látni:hiúság
bankó ha új:szegénység;ha piszkos,rongyos:örökség
BÁNKOLÓDNI:Haszontalanságbánkolódni álmában:öröm;bánkolódni és nem tudni miért:gonosz
BANYA:Bosszúság
BÁNYA:Betegség,veszekedés;bányavállalkozás:szerencse
BÁNYÁSZ:Kincset találsz;bányász köténnyel:váratlan látogatás;bányászlámpás:borús idő
BARANGOLÁS:Zűrzavar a háznál;éjjeli barangolás:utazás lesz,amely út nem lesz szerencsés;barangolás háztetőkön:gonosz;folyóparton:meglátod kedvesedet;barangolás ősszel:betegség;mezítelenül:halál;
barangolás mezítláb:keresel valakit,de nem találod;útonjárónál:jegyzi,hogy sokáig kerül otthonába
BARACK:Öröm és szerencse;barackot enni:Rosszul lét előtt állsz;;barackfa:házasság
BÁRÁNY:Jó barátság;fehér bárány:boldogság házasságodban;bárányt megölni:kegyetlenség,ijedtség
BARÁT:BARÁTOT LÁTNI ÉS VELE LENNI:Búbánat;barátodtól elválni:fájdalmas hír
BARÁTNŐ:Gyász,biztos szomorúság
BARÁTOT(PAPOT LÁTNI):hír és becsület;baráttal véletlenül találkozni:váratlan esemény;baráttal hálni:bő szüret
BARÁZDA:Gazdaságodban reménység,barázda homlokodon:békétlen idők
BÁRD:Ngy úrral fogsz beszélni;bárdcsapás:bűntény
BARKÁT LÁTNI:Játszi örömben lesz részed;húsvéti barka:öregembernél ifjú szerelem
BARLANG:Titkok felderítése;benne lakni és kiköltözni:jól őrizd titkodat;barlang ha mély:nagy titok
BARNULNI:Gyalázatban lesz részed
BÁRÓ:báróval enni:kitüntetés;látni:gyűlölet;asszonynaksomorkodás;báró:gond;báróvalbeszélni:szegénynek:nagy dicsekvés;úrnak:dorbézolás
BAROM:Nyereség;barmot venni:öröm;barmot leölni látni:veszekedés
BAROMFI:Házigond,de jelent jövedelemgyarapodást is,baromfi vásár:tűzvész
BAROMÉTER:Rossz hír
BÁRSONY:Úrhatnámság;bársony zubbony:rossz szórakozás;bársony ruhát venni:szégyen;ajándékozni:öröm
bársonyruhát varrni:jó kereset;bársonyszoknya:kevélység,melynek szomorúság a vége;bársonyszínt látni:betegség
BÁSTYA:LÁTNI:védelem szerelmi viszonyodban;építeni:katonának dicsőség,másnak vagyon,ostromolni;hazugság;
mászni:vitézség
BÁTORSÁGRÓL ÁLMODNI:hősieskedés
BÁTYÁDAT LÁTNI:fáradság;beszélni vele:pártfogás;vele pörölni:szégyen;vele csókolózni (nőnél):hazugság
BATYÚ:Nehéz út
BAZSARÓZSA:Szerencse a szerelemben
BAZSALIKUM:Szomorúság
BEÁZTATNI:Új vállalkozás kezdete
BEFOGVA LENNI:harag
BEÉGETNI:(valamit):óvatosság
BECSINÁLTAT ENNI:Nyereség,könnyebbség
BECSAVARNI VALAMIT:kis kellemetlenség
BÉCSBE MENNI:gond
BECSOMAGOLNI:szomorúság
BECSŰS:jó
BEDAGAD VALAMI:szomorúság
BEDŐLNI LÁTNI HÁZAT:megsemmisült remények
BEFALAZNI:KELLEMETLEN DOLGOT VÉGEZNI
BEFAGYNI látni valamit:öröm
BEFÚRNI valamit:hivatalt jelent
BÉGETÉS:jókedv
BEHÚZNI valamit:nagy bátorság
BÉKA:békát énekelni hallani,v.megölni:kedved elromlik;kuruttyolni hallani:kellemes nap vár rád;békát valami alatt találni:szerencse
BÉKAFŰ:Vízáradás
BÉKALENCSE:Alkalmatlankodás;falusi asszonyoknak:nyereség
BÉKATÓCSA:Tisztátalanság
BÉKASÓ:Pártfogód lesz
BÉL:SAJÁT MAGÁÉ:Unalom;belet látni:öröm a szerelemben;valaminek a bele:titok;bélgörcs:szorongatás
BELÉNDEK:Titoktartás
BELÉPÉST megtagadni valakitől:pletyka
BÉLEST sütni:költséges utazás;bélest enni:jó;mást enni látni:segítségben részesülsz
BÉLÉS:Titkot tudsz meg
BÉLPOKLOS EMBERT LÁTNI:ijedtség;asszonyt:bánat
BÉLYEG:öröm;bélyegezni:gazdagság;bélyeget látni:nem fonak szeretni;bélyegző:veszedelem
BÉNA:alkalmatlan vendég;bénát látni:munkáddal elkésel;bénát vezetni:jó;bénává lenni:véletlen találkozás holtnak gondolt barátoddal
BENCÉS PAP:törvényszéknél lesz dolgod
BEOLTÁS:hiábavaló reménység
BÉR:hamisság
BERÁMÁZTATNI EGY KÉPET:alapítani valamit
BEREKEDNI:harag
BÉRC:nagy úrral lesz dolgod
BÉREST LÁTNI:ajándék
BÉRELNI:jó aratás
BÉRLŐ:nagy bevétel
BERETVA:KÉS:rossz hír;beretválni:veszteség;beretválkozni:akadály;beretváltatni:nagy kellemetlenség
BÉRMÁLKOZNI LÁTNI:szórakozás;bérmáltatni:új ismeretség
BESZÉLNI:közeli betegség;ha tudod mit beszéltél:nyereség;beszélést hallgatni:kellemes látogatás;beszédet tartani:civakodásba keveredsz
BESZEGNI VALAMIT:tisztesség
BESZÉLŐ MADÁR:kétségbeesés
BESZÉLŐ BABA:szórakozás
BESZENNYEZNI VALAMIT:lustaság
BETAKARNI VALAMIT:jó barátság;magamagát betakarni:féltékenység
BETEG:semmi jó;beteget meglátogatni:kívánságod teljesül;betegeskedni:rabnak jó,;másnak:gonosz;betegágyas nő:meghívás keresztelőre;beteg ember:egészséges aggkor;betegpénztár:szabadulás gondtól;beteget látogatni:vágyaid teljesülnek;beteget ápolni:félelem
BETŰ:Kellemes foglalkozás,újdonság
BETYÁRT LÁTNI:Jókedved lesz
BEZÁRNAK álmodban:véletlen öröm a háznál
BEZÖRGETNEK ablakodon:szerelmeseknek jót mutat,amelyben asszony miatt lesz részed
BIBE virágban:szégyent mutat
BIBIC:ha kiált-jó kívánság
BIBIRCSÓK:szerelmesek álmában csókolózást jegyez;ha testükön van:apró öröm
BIBILIA:Jó remény;bibliát olvasni:nagy veszekedés családodban
BÍBOR (SZÍN):szédelgés;bíbor ruha:nagy nehézségekben lesz részed;kedveseden bíbor;kacérság vetélytársaddal;atyádon bíbor:mostohaanyát mutat
BICSKA:pletyka
BIKA:vendéged jön,ha üldöz:betegség;ha elér:öröm
BILINCS:Szerencsés változás jegye;bilincs kezeden:váratlan jóbarátra szert teszel;valakit megbilincselni:gond
BIMBÓ:öröm;bimbót látni:szerencsés szerelem
BIRKA:Sáros idő;birkát zöld mezőn látni:nagyon jó,gazdag embernek:gond
BIRKÓZÁS:Kűzdelmes jövő képe;birkózás közben összegabalyodni:szerelmeseknek jó jel;alulmaradni:megcsalást mutat;gyermekkel bírkózni,s azt legyőzni:megrágalmaznak
BÍRÓ:Ne kételkedj;bíró előtt állni:jó jegy;bíróság előtt állni:ellenséges,gonosz jegy;bíróság elítél:rút hálátlanságot tapasztalsz
BÍRÓSÁGI SZOLGÁVAL BESZÉLNI:őrizkedj barátaidtól
BIRSALMA:Kibékülsz ellenségeddel
BIRTOKOT ÖRÖKÖLNI:Közeli menyasszonyságot,vagy vőlegénységet jelez;birtokot venni:visszatérő jómód jele;birtokot látni:jó célok után törekszel,birtokot eladni:szegénység családodban
BITANGOT LÁTNI:Nótás társaságba keveredsz
BITÓFA: (LÁTNI):Hamis barátaid vannaklátni magd lógva:nagy becsületben és hírnévben lesz részed
BIVALY:Nagy nyeremény
BIZONYÍTVÁNY:Vendéglátás
BÓBITA:Rövid öröm
BOCSKOR:Szegénység
BÓDÉ:Nagy gond
BODNÁR:Víg társaságot jegyezbodzafa:(virágban):házigond;zöld bozafa:titkos öröm;bodzabogyó:gyomorfájás;spanyol bodza:szívbéli öröm
BOGÁNCS:veszekedés a sógornőddel,jegyzi még ellenségedet,aki rágalmaz,szégyenbe kerülsz
BOGÁR:szerencse;ha testeden mászik:veszély jele
BOGLÁR:új ismeretség,tartós barátság
BOGRÁCS:szegénység;bográcsból húst enni:egészség;bográcsban főzni:szerencse
BOGYÓ:jó reménységet mutat
BOLONDOSKODNI:betegnek jó;egészségesnek:kedvetlenség
BOJT:szomorú hír
BOJTÁR:károsodás
BOJTORJÁN:jó időjárás,néha titokzatosság
BÓK:szerelmeseknek jót jegyez,másnál betegség
BOKA:közelgő szerelem,amely nem tesz boldoggá
BOKOR:Félelmet jelez
BOKRÉTA:Szép asszonnyal lesz találkozód
BOLDOG(nak érzed magad álmodban):károsodás;boldogtalanság az álomban:szerencse
BOLHA:Hiú remény
BOLOND(ha megy):kitüntetés;bolondok:szerencse;bolond esély:örömhír;bolondház:szerencsétlenség;bolondgombát enni:szerelem
BOLT:Sok gond;boltot nyitni:jó szerencse;boltot zárni:megszidnak
BOLTHAJTÁS:Dicséret
BOLYGÓCSILLAG:Ritka vendég
BOMBA:Nagy kellemetlenség
BONTANI:Rossz hír
BOR -(t-látni):tolvajlás;sok bort inni:vállalkozás,mely jól sikerül;bortól tántorogni:szégyen,bort eladni:szerencse;
bort vizsgálni:látogatás,jókedv
BORBÉLY:Újdonság.de többnyire hazugság
BOROTVÁLNI.Kis nyereség;borotváltatni:jó étvágy,borotválást látni:kerülsz valakit,aki szeret;borotva:veszély
BORDA:Nehéz idők jele
BORDÉLYHÁZ:Eredményt jelez
BORJÚ:Öröm;borjuhúst enni:változtatás;borjúbőgést hallani:dolgaidat elhirtelenkeded;borjuölés:családi ünnep;borjút eladni:hátad mögött nevetnek;borjút venni:veszteség
BOROGATÁS:Közelgő szegénység
BORÓKAFA:Hű szolgát jelez;;boróka pálinka:harag jegye;borókaág:szenvedést mutat
BORONA:adósságod titokban marad,jólét közeleg
BOROSTYÁNFA:Hír jele
BOROSTYÁNKŐ:Búbánatot mutat,amely betegséggel végződik
BORSÓ:Enni-betegség vagy harag;borsót látni:betegség;nyers borsó:gyanú
BORS:Szerencse a szerelemben;borsos étel:rossz fogadtatás;borstartó:elővigyázatosságra int
BORZ:Hideg időjárás;borzot lőni:jegyez titkos ellenséget,akivel váratlanul megismerkedsz
BORZBŐR:Veszteség;borztanya:biztos jövő;borzvadászat sikeres:jó jel;borzot fogni:lakásváltozás;borzkutyát látni:ritkaság felfedezése
BORZASZTÓT ELKÖVETNI:Veszély
BOSSZÚ:Betegség;bosszút állni:valakit magadra haragitsz;bosszút látni:sok előnyöd van
BOSZORKÁNY:Civakodás;asszonyperpatvar,családi viszály
BOT:Családi kellemetlenség,eltört bot:mérgelődés;elveszett bot:elveszett remény;botot találni:barátra teszel szert;botot elültetni:nagy szégyen;botos emberrel talákozni:megkönnyebbülés
BŐGŐ:Rendkívüli szerencse
BÖGRE:Jólét jele;törött bögre:harag
BŐJT:Jelzi,hogy oktalan emberekkel vagy körülvéve,akiktől őrizkedj
BÖLCSŐ:(gyerekkel):öröm;gyerek nélkül:gond
BÖLÉNY:Váratlan segély
BÖLÖMBIKA (hallani):egy nagyúr haragszik rád
BŐR:(emberi):szerencse;állatbőr:kellemetlenség;ha saját bőröd hámlik:szegényedés;foltos bőr:irigység;szőrös bőr:betegség;puha bőr:barátság;kígyóbőr:szerencsétlenség a bugyellárisban,de annál szerencséebb a szzonyoknál;
durva bőr:veszekedés;bőrkötény:váratlan kereset
BÖRTÖN:Egészségi állapotban hanyatlás,jószerencse;börtönben járni:emelkedés a hivatalban;börtönben ülni és bánkódni:szomorúság után piros öröm következik;börtönbe indulni:csalás
BŐSZ EMBER:Szerencse;bősz kutya:nyereség,mikor harap:rágalmazás jegye
BREKEGÉS:Jó hír
BUKÓS GALAMB:Szegénység
BUCKA:Munkában késlekedés;gyepes bucka:rövidesen holttestet látunk
BÚCSU:Jó baráttól:csalódás;rokontól.,atyafitól:közeli viszontlátás;búcsú idegentől:egy barátod elveszted;búcsú a szüleinktől:nagy barátkozást,kibékülést mutat;búcsújárás:betegnek gyógyulás,egészségesnek vidámság,asszonynak gyereket jelent
BUDÁRA MENNI:Jó reménység
BUGYELLÁRIS:Titok kiderül
BUKÁS (A MÉLYSÉGBE):tulságosan sokat remélsz szerencsédtől
BUKFENC:Jó aratás
BUNDA:Helyzeted javul,jó barát mutatkozik;bundát kapni:szerelem;bundát venni:jó összeköttetésekre teszel szert;öröklött bunda:gyermekáldás
BUJÁLKODÁS:Jelez szárazságot
BUNKÓ:Előrehaladásod hivatalodban két könyököd munkája;bunkóval aludni: elérhetetlen célok
BURGONYA:Általában kemény munka jegye;burgonyát főzni:változó sors;kapálni:eredményes,de nehéz jövő;ültetni:gond;burgonyát hámozni:megszabadulás terhes élettől
BURJÁN:Veszteség
BURNÓT:Mérgelődés;burnótszelence:lelkifurdalás
BÚTOR:Házasság;új bútor,aminek szaga van:haláleset;régi bútor:nagyravágyás
BUTYKOS:Vidámság jele;üres butykos:kát;teli butykos:mérgelődés
BÚZA:Jó reménység;sok búza:nagy bánat;búzaasztag:minél nagyobb annál jobb;búzacséplés (ha nem látod):pénzt jelent;búza zöld mezőben:szapora tennivaló;búzát kaszálni:áldás
BÚZAVIRÁG:Vigasztalódás bánatban
BÜDÖSSÉG:Jó hír,de betegség jele is
BÜDÖSBANKA:Paráznaság
BÜKK:Gond,férfinak nőnek egyaránt gonoszat jelent
BÜKKÖNY:Száraz esztendő
BŰVÉSZ:Tarts ki szilárdan akaratod mellett;bűvészpálca:kellemes dolog ér ott,ahol kellemetlenséget vártál
CÁPA:Utazás
CÉDRUS:Szerencsás jövő a szerelemben is
CÉDULA:Eltésztett élet,cédulát cserélsz valakivel:megcsalnak
CÉHMESTER:Katonaság
CÉKLA:Ájulás társaságban,lázas betegség
CÉRNA:Kellemetlen híradás arról,hogy vágyaid még nagyon sokára válnak valósságá;menyasszonynál:jegyesség felbomlása
CICA:Fegyelmezetlenség jegye;karmoló cica:haragos kezek közül menekülsz;fiatal cica:elcsábítanak;cicát látni:kellemetlenség,elárult szerelem
CICKÁNY:Szerencse
CICOMÁZÁS:Jelzi,hogy kenyeredet becsületes úton keresed
CIGÁNY:Tolvajlás;cigányzene:mulatság;cigányasszony:kellemetlenség;cigányasszony úriruhában férfinak:veszedelem
CIMBALOM:Búsulás
CIMBORA:Vigyázz-váratlan esemény előtt állsz
CÍMER:Lelkiismereted nyugtalan
CINCÉR:Szép idő
CINCOGÁS:Szerencse,öregasszonynál:vágy
CINEGE:Hideg időjárás,v rövid utazás
CINK:Ajándék
CINKE:Öregnek őszi halál,fiatalnak víg farsang
CINKOS:Mulatság
CIPÉSZ:Váratlan költség
CIPÓ:Ha fehér-egészség
CIPŐ:Egészséges táplálkozás;nagy cipő:utazás;szűk cipő: szorult viszonyok jele;rongyos cipő:veszteség;cipőt felhúzni: kirándulásra mész;új cipő:jó reménység;cipőt foltozni:hasznos foglalkozásban lesz részed,cipőt venni:csalódás jele,elutazás;cipőt elveszíteni:kellemetlen hírt hallasz;cipőt találni:ajándék
CIPRUSZ:Igen hosszú utazás
CIRÓGATNI SZÉPASSZONYT:Nagy veszekedés
CITERA:Rossz társaságba keveredsz;citerázni:utazás,hegyek közé
CITROM:Halál;citromot enni:jólét
COBOLY:Drága esztendő
COMB:(ASSZONYÉ):Szerencse a szerelemben;általában combot látni:őrőm;sovány comb:házasságtörés
CÖLÖP:Veszedelem
CUKOR:Hízelkedés jele,gazdagság,kedvesség,engedelmesség,melyben részünk lesz;cukrot enni:harag;cukrot törni: látogató közeleg;cukrot venni:szégyen;cukorgyár:jó hír
CUKRÁSZ:Harag;cukrászda:gyomorrontás
CSAHOLÁS:Jó hír jele;újholdnál:kérőt mutat fiatal lánynak;szűz havában:gonosz jel
CSÁKÁNY(T HASZNÁLNI):öröm;csákánnyal feszíteni ajtót:meglepetés;csákánnyal bontani:jó időjárás;szentmihálykor:
költözködés
CSÁKLYA :Jó barát;halásznál;jó fogás
CSÁKÓ:Veszedelem
CSALÁD:Jegyez gazdagságot;családi kör:örökség
CSALÁN:Harag mutatója
CSALFA (NŐ):nagy vigalom jele;szőke csalfa nő:úri mulatság
CSALIT:Titok
CSÁMPÁS EMBER:Levélhordó útján szerencse
CSAP:Betegségben könnyebbülés
CSAPDA:Mulatság vár rád
CSÁP(BOGÁRÉ)Mérget jelez
CSAPÓAJTÓ:Fenyegető veszély jel
CSAPÓFA:Jelzi,hogy nem vagy elég szorgalmas teendőidben
CSAPLÁROSSAL BESZÉLNI:Ismerőseid kihasználják gyengeségedet
CSAPODÁRSÁG:Kellemetlenség;csapodár anyós:szegénység;csapodár vőlegény:örök bánat;barátnő:óvakodj a gyermekágyasságtól
CSAPSZÉK:Gonosz hír
CSÁRDA:Szerencse
CSÁSZÁR:Öröm jele
CSAT:Olyan ismeretséget kötsz,amely az életed végéig épségben marad
CSATA:Nagy változás és gyász
CSATLÓS:Nagy konyha
CSATORNA:Szétfoszló reményeket mutat;csatornába esni:jó reménység
CSECSEMŐ:Pártfogó jóbarátok segítenek bajodban
CSELÉD:Gyanuba keveredsz,pletyka,elveszett tárgyak;ha magadat álmodod cselédnek:alázatosságod révén szerencsés ismeretség
CSEMEGE:Közeli eljegyzés
CSEMETE:(FA):Felesleges fáradságot mutat
CSEMPÉSZ:Csalódás
CSENDŐR:Szorgalom
CSENEVÉSZ (GYERMEK):Nagy bánat
CSENGÉS (FÜLBEN):félelem jegye,hirtelen csengetést hallni:érdekes hír közeleg feléd;csengetés az ablakod alatt:vidámság,szánkózás;csengettyű:látogató
CSEPEGÉS: (t hallani):betegnek igen jó;egészségesnek feltűnő hír,vízcsepp,amely rád hull:pénzkiadáa
CSÉPLÉS:Perlekedés jele
CSEPŰ:Csüggedt gondolatok
CSERESZNYÉT ENNI:Nem adják meg az igéretet;fekete csersznyét enni:megbánod a dolgokat
CSER:Egészség
CSEREBOGÁR:Változó szerencse
CSERÉP:Csalódás
CSERJÉS:Titok
CSÉSZE:Ajándékot várhatsz
CSIBE:Barátság;tarka csirke:szerencse;sok csirke:nagy szerencse
CSICSERGÉST HALLANI.Jókedv
CSICSÓKA:Szerelem
CSIPI-CSÓKA:Boldog öregség
CSIGA:Jó jel
CSIGAJÁTÉK:Rossz szomszédság
CSIGÉR:Betegség
CSIGOLYA:Csalódás
CSÓKOLNI VAGY CSÓKOLTATNI:Gonoszság
CSIKLANDOZÁS:Érvágás
CSÍK:Rossz idő;csiklevest enni:szerelmes beléd egy asszony;csikot ajándékba kapni:bosszú ér;csikot a Tisza mentén halászni:ügyvédet jelez
CSIKÓ:Nagy szerencse
CSIKÓS:Öröm;öreg csikós:törvény elé állunk
CSILLAG:Öröm
CSILLÁMLÁST LÁTNI:Jó hír,elsőrangú jó jel
CSIMBÓK:Alamuszi emberekkel vagyunk körülvéve
CSIPA:Szerelem;fiatal lánynál biztos szerelmeés jele;asszonynál:hűtlen gondolat;gyermeknél:lidérc
CSIPKE:Akadály jele
CSÍPŐ:Gonosz
CSÍRA:Furcsa jókedv jele
CSIRIZ:Szorgalomra utal
CSIRKE:Barátság;tarka csirke:szerencse;sok csirke:nagy szerencse
CSISZÁR(LÓ):Csókolódzás
CSÍZ:Szomorúság
CSIZMA:Sietség jegye,jegyez utat,melyben elkésel
CSIZMADIA:Fájdalom,fogfájás
CSODA:Bátorság
CSÓK:Általában szomorúságot jelez
CSÓKA:Meglopnak
CSOMAG:Gonosz;csomagot nehezet cipelni:gond a gyermekekkel,vendégség;csomagolni:fajtalanság
CSOMÓ:Kellemetlenség,hízelkedés,nehézség;csomót kötni:kellemetlenség másnak;feloldani:új hírek,amelyeket nem vártunk
CSÓNAK:Életed folyását előírás szerint irányítod
CSONKA (EMBERT)LÁTNI:Gonosz
CSONT:Veszedelem;enni:utálat;rágni:szükség;látni:rossz munka;csontváz:betegség;csontvázzal aludni:szegénységre utal
CSORBA KÉS:Civakodás
CSORDA RÉTEN:Boldogabb jövendő;őrizni:baj,mely erszényedet fenyegeti;legelő csorda:öröm gyermekeidben.
CSÓVA:Újságot hallasz
CSŐ:Vgyon;csőbe fújni:jó remények jegye;csőben ülni:szerencse vár rád;csövet vizen látni:gyávaság
CSOKOR:Mindenre jó;ibolyacsokor:szerelmesnek végzetes;csokor ,melyet más kap:rövid betegség;csokor idegen férfitól:haláleset;csokor névjegykártyával:kaland,könnyelműség;véres csokor:bánat,gyász
CSŐDÖR:Bátorság,bátor szívvel fogj terveidhez;csődörön lovagolni:vállalkozásod rossz csillag alatt indul,ne fogj semmibe
CSŐR:Gond
CSÖRGŐ:Rágalom ér;csörgőt hallani:óvatosságra int
CSUHA:Zivatar
CSUKA:Áldás;csukává lenni:elhatározásod szerncsés véget ér
CSUKLÓ:Kellemetlenség
CSUPOR:Pénzt viszel a takarékba
CSUTORA:Ha iszol belőle:titkot közölnek veled;pipacsutora:hallgatás
CSŰR:Kellemetlenség
CSÜTÖRTÖK:Szép lány jegye
DARUSZÓT HALLANI:betegnek jó
DADA:Változás,kis betegség,kiadás
DADOGÁS:Kényszerhelyzetben elárulod magad,félelem,fejfájás;dadogót hallani:harag;dadogó ember:betegség
DAGANAT:Kellemetlen barát,akitől nehezen szabadulsz-nyugtalanság,-váratlan nagy gond;daganat nyakon:gazdagság;ha máson látod a daganatot:családi perpatvar készül
DAJKÁLNI:Szerencsét mutat
DAL:Víg nap;dalt hallani:dicséretet hallasz;daloló ember:késő öregség;dal madártól:tiszta szerelem
DALOLNI:Gyász;fájdalmas dal:bánatod örömre változik
DÁMA:Harag;dámák:pletykát jelez
DAMASZT:Szép gazdagság
DARA:Hanyagság,lustaság,tétlenség
DARÁZS:(NAGY):Csúf rágalom
DÁRIDÓ: (BARÁTOKKAL):Betegség,ellenséggel:szép idő
DARÓC:Kellemetlenség ér
DATOLYA:(T ENNI):jelzi,hogy a hölgyek szívesen látnak körükben
DEBRECEN:Nyereség;debreceni emberrel beszélni:jó kedved van
DECEMBER:Sok öröm
DÉDAPA,DÉDANYA:Nagy szerencse ér
DÉL:Szerelem;déli idő:jókedv
DÉLIBÁB:Hmisság
DENEVÉR:Hiúság;denevért fogni:haszontalanságban lesz részed,éjjeli mulatság;sok denevér:vigyázz,mert gonosz szemek kilesik kedvesedet amikor ajtót nyit;röpködő denevér:szomszédok pletykája;denevér a padláson:öregasszony,
denevér a hajadban:búbánat;megölt denevér:búcsú kedvesedtől
DÉR:Vidámság;dércsípés a fán:jó hír;dércsípett szőlő:hideg időjárás;dércsípett arc:kellemes szórakozás,új barát!
DEREGLYE:Elválás;dereglye vizen:siker;dereglyén utazni:jó hír-hideg idő
DERENGÉS:Jó hír
DERÜS IDŐ:Bölcsesség mindennapi dologban
DERVIS:Betegnek igen jó
DESZKA:Haláleset;deszkát vágni;közeli bénaság vagy keresztelő-szószátyárkodás
DÉZSA:Betegség
DIÁK:Vendég;diáknak lenni;gond
DINNYE:Kijátszanak,dinnyét enni:hosszú élet jegye,verekedés;dinnyemag:egészség;sárgadinnye;szép idő;
görögdinnye:lázas betegség
DIÓ:diómagot ennimeggyőzi azokat,kik gonoszt kívánnak;nagy dió;rosszul fizetett munka;diófa:szép jövedelem;
dióbél:ünnep
DISZNÓ:hazugság és kisebbség,betegség;disznó ha megmar:testen való veszély;disznót eladni:könnyelműség a szerelemben;disznóröfögés:megcsalás;disznót enni:gondtalan élet;disznópecsenye:jómód,disznócomb:meglopnak
;disznófog:nagy szerencse;vaddisznófog:kisgyerek;disznót lőni:szerencse a játékban;disznót messziről látni:kellemetlenség;disznót ölni:családi szerencse;disznóhús:kis jövedelem,disznózsír:gondtalan élet;
disznóól:rossz üzlet
DÍVÁN:Családi ünnepély
DOB

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 5
Tegnapi: 6
Heti: 83
Havi: 221
Össz.: 35 854

Látogatottság növelés
Oldal: ÁLMOSKONYV
NE HAGYD KI A LEHETŐSÉGET........................ - © 2008 - 2018 - ivan.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: álmoskönyv víz alá merülni - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »